Oceňování nemovitostí
poradna k řešení nejčastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
15.května 2003 - VÝSTUP PRO 602TEXT/PC SUITE - používáte-li kancelářský balík PC SUITE pro Windows od firmy Software602, lze používat výstup posudku do tohoto systému bez jakýchkoliv úprav v nastavení programu ONEM. Půjde však o výstup kompatibilní s původní verzí programu Text602 s odpovídajícím formátováním textu. Jednou z výhod tohoto řešení proti původnímu Text602 je to, že některé nové typy tiskáren již neumožňují korektní tisk právě z Text602, ale v novém programu 602Text ve Windows již nejsou problémy.

Jak tedy provést výstup z programu ONEM do programu 602Text/PC SUITE:
 1. V programu ONEM musíte provádět výstup do formátu pro Text602, čili zkontrolujte v parametrech v OSTATNÍ / KONFIGURACE / PARAMETRY SPRÁVCE v položce Adresář pro formuláře zadanou hodnotu C:\PCSYSTEM\ONFORM\ (resp. jinou cestu, ale končící na ONFORM, nesmí tam být ONFORMW).
 2. V programu ONEM provede výstup standardně pomocí F4 v posudku, kde vyberete vzor pro tisk - formát Text602 (zpravidla 3.položka). Po vytvoření textu se vrátíte zpět na posudek pomocí ESC, nebo ukončíte program ONEM.
 3. Spustíte program 602Text/PC SUITE a otevřete vytvořený soubor. Pomocí funkce SOUBOR / OTEVŘÍT vyberete složku umístění souboru (zpravidla C:\PCSYSTEM nebo C:\PCSYSTEM\ONPOSUD, to podle nastavení v ONEM) a označíte soubor v seznamu kliknutím (název soubor odpovídá číslu posudku). Aby byl soubor správně převeden, je potřeba ještě v dolní části okna provést tato nastavení:
  1. v položce Soubory typu zvolit hodnotu Text602 (*.602,*.TXT);
  2. políčko zachovat typ formátu zaškrtnout;
  3. stisknout tlačítko Import a položku Typ importu zadat Uživatelský, uložit OK;
  4. nakonec tlačítkem Otevřít načíst soubor s posudkem do programu 602Text.

  Takto má vypadat dialogové okénko při otevření souboru posudku v programu 602Text:

Po převodu by formátování posudku mělo odpovídat písmu Courier, čili písmu s pevnou šiřkou znaku odpovídajícímu původní verzi Text602.