Oceňování nemovitostí
poradna k řešení nejčastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
6.září 2003 - CHYBNÉ ZOBRAZENÍ ČEŠTINY PŘÍPADNĚ PŘI PSANÍ Ť MÍSTO Č, APOD. - Při instalaci programu ONEM jste standardně dotázání na posouzení zobrazeného textu (zda je čitelný) a podle toho volíte možnost instalace národního prostředí. Při instalaci některých aktualizací se toto již neděje, předpokládá se výchozí stav z předchozí instalace. Celý princip spočívá v tom, že instalace upraví spouštěcí dávku programu ONEM tak, že buď aktivuje vlastní češtinu instalovanou s programem ONEM, nebo předpokládá češtinu instalovanou již v systému (např. Windows) a pak nic neaktivuje.


Chybné zobrazení češtiny: Pokud dojde k problémům se zobrazením češtiny na obrazovce, je možné přepnout kódování v menu OSTATNÍ / KONFIGURACE / PARAMETRY UŽIVATELE pomocí položky "Diakritika na obrazovce" hodnotou (uložte pomocí F2):

1 - bez českých znaků ("cestina") - pro praktické účely nevhodné
2 - kód Kamenický - nastavte v případě, když jste při instalaci programu ONEM zvolili i instalaci češtiny
3 - kód Latin 2 - nastavte v případě, když jste při instalaci programu ONEM zamítli instalaci češtiny

Pokud hodnoty 2 ani 3 nepřinesou požadovaný efekt, pak není instalována čeština ani v systému, ani s programem ONEM, čili je nutno buď přeinstalovat program ONEM (s instalací češtiny), nebo upravit spouštěcí dávku ručně (viz níže).

Důležitá poznámka: Při provozu programu ONEM pod Windows v okně je systémem vždy zobrazována čeština v kódování Latin 2 bez ohledu na nainstalované jiné kódování. V tomto případě může docházet k problémům při psaní na klávesnici (viz dále Kolize češtin). Pokud chcete používat program ONEM v okně, doporučujeme využívat buď češtinu ze systému, nebo upravit spouštěcí dávku ručně dle pokynů níže.


Kolize češtin (při psaní ť místo č, apod.): Dalším z možných problémů je situace, kdy jsou naopak nainstalovány češtiny dvě, jak v systému, tak i s programem ONEM. Typickým efektem v tomto případě je zobrazení češtiny správně, ale při psaní na klávesníci jsou znaky chybně interpretovány (např. to píše ť místo č, apod.). V tomto případě je nutné jednu z češtin odblokovat (vypnout). Možné varianty jsou tyto:

Vypnutí češtiny instalované s programem ONEM - Nutno buď přeinstalovat program ONEM (s tím, že neinstalovat češtinu), nebo upravit spouštěcí dávku ručně (viz níže).
Dočasné vypnutí češtiny v systému - To je možné udělat klávesovou zkratkou, která je tato: Ctrl-Alt-F1 (systémy DOS a Windows 95/98/ME) nebo LevýAlt-LevýShift (systémy Windows 2000/XP). Toto vypnutí má efekt jen do dalšího restartu počítače, někdy jen do dalšího spuštění programu ONEM.
Trvalé vypnutí češtiny v systému - Provádí se to v každém systému jinak: v DOSu a Windows 95/98 úpravou souboru AUTOEXEC.BAT, ve Windows ME pomocí programu MSCONFIG a ve Windows 2000/XP pomocí úpravy CONFIG.NT. Popis je nad rámec tohoto textu. Toto vypnutí má vliv na všechny DOSové aplikace, Windows programy nebudou touto operací nijak ovlivněny.


Manuální úprava spouštěcí dávky programu ONEM: Úpravu lze provést přímo z programu ONEM. Zadejte volbu OSTATNÍ / POMOCNÉ FUNKCE / PROHLÍŽENÍ SOUBORŮ a v položce "Specifikace souboru" zadejte cestu C:\PCSYSTEM\ONEM.BAT (případně jinou dle instalace programu). Zobrazí se soubor s příkazy ke spuštění programu ONEM, stiskněte F3 pro editaci (volte interní editor) a poté soubor upravte podle potřeby dle jedné z následujících variant:

Standardní dávka se spouštěním češtiny v kódu Kamenický:
C:
CD C:\PCSYSTEM
egacs.com K
cskey.com K 3
on.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
cskey.com !
egacs.com !
cls
Standardní dávka bez spouštění češtiny:
C:
CD C:\PCSYSTEM
on.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
Vypnutí spouštění češtiny s programem:
C:
CD C:\PCSYSTEM
rem egacs.com K
rem cskey.com K 3
on.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
rem cskey.com !
rem egacs.com !
rem cls
Úprava standardní dávky pro spouštění programu ONEM ve Windows v okně (kód Latin 2, neaktivní myš):
C:
CD C:\PCSYSTEM
egacs.com L
cskey.com L 3
on.exe nomouse latin2cfg %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
cskey.com !
egacs.com !
cls

Po všech úpravách nakonec stiskněte ESC, změny uložte, ukončete program ONEM a znovu spusťte.