Oceňování nemovitostí
poradna k řešení nejčastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
6.září 2003 - ZOBRAZENÍ PROGRAMU VE WINDOWS 2000/XP (POLOVINA OBRAZOVKY, BARVY) - Po instalaci programu v systému Windows 2000/XP může dojít k situaci, že po spuštění programu je tento zobrazen jen v horní polovině obrazovky (nebo okna). Problém je způsoben Windows předvolenou hodnotou pro konzolové aplikace na 50 řádků. Řešení situace je dvojí: buď úpravou spouštěcí dávky, nebo úpravou zástupce programu.

Úprava spouštěcí dávky: Úpravu lze provést přímo z programu ONEM. Zadejte volbu OSTATNÍ / POMOCNÉ FUNKCE / PROHLÍŽENÍ SOUBORŮ a v položce "Specifikace souboru" zadejte C:\PCSYSTEM\ONEM.BAT. Zobrazí se soubor s příkazy ke spuštění programu, stiskněte F3 pro editaci (volte interní editor) a poté na začátek souboru doplňte řádek obsahující: mode con lines=25 Poté stiskněte ESC, změny uložte, ukončete program a znovu spusťte, zobrazení by mělo být již v pořádku.

Automatická úprava zástupce programu: Pro nastavení všech potřebných parametrů v jedním krokem můžete použít připravený soubor ntvdm.reg. Uvedený soubor obsahuje potřebné hodnoty pro nastavení registru Windows tak, jak je popsáno níže v manuálním nastavení zástupce, proto pokud použijete tuto variantu, není potřeba provádět (ani číst) další pokyny pro manuální nastavení.

Než budete pokračovat, ukončete program ONEM, resp. všechny DOSovske aplikace, pokud ještě nějaké další používáte.

Soubor ntvdm-reg.zip stáhněte do počítače a přes průzkumníka (Tento počítač) "poklepejte" (dvojklik myší). V okně průzkumníka se objeví soubor ntvdm.reg. Ten opět "poklepejte" a na zobrazený dotaz "Opravdu chcete přidat informace z ntvdm.reg do registru?" odpovězte kladně.

Manuální úprava zástupce programu: Pokud z nějakého důvodu nechcete použít automatický způsob nastavení uvedený výše, pak postupujte následovně. Po spuštění programu se přepněte zpět do Windows (např. klávesou Alt-Tab, nebo Ctrl-Esc, apod.) a na liště najděte tlačítko spuštěného programu (ONEM). Zde pomocí myši stisknutím pravého tlačítka vyvoláte kontextové menu a zde vyberte položku "Vlastnosti". V zobrazeném okně přepněte na záložku "Rozvržení", kde lze nastavit vyrovnávací paměť zobrazení a velikost okna. V obou případech zadejte šířku 80 a výšku 25.

Ve vlastnostech zástupce lze také v záložce "Barvy" změnit předvolené barvy. Někdy je špatně čitelný bílý text na šedém podkladu. Zde doporučujeme zadat pro barvu číslo 8 (číslováno od jedničky) hodnoty 168,168,168 a pro barvu číslo 9 hodnoty 96,96,96. Přesný postup (nutno dodržet): Kliknete myší na políčko s danou barvou, poté vpravo nahoře zadáte hodnoty barevných složek (Červená, Zelená, Modrá) a nakonec opět myší kliknete na stejné políčko s danou barvou. Poté je barva změněna. Stejně postupujte u další barvy. Nakonec (před uložením) klikněte na barvu číslo 1 (standardní barva pozadí).

Pozor - po trvalé uložení změn provedených v zástupci programu je potřeba po stisknutí OK zadat (spodní) volbu "Uložit vlastnosti pro další okna se stejným názvem". Poté již bude vše trvale uloženo. Nyní je program potřeba ukončit a spustit znovu.

Pokud se program stále zobrazuje v okně, přepněte pomocí levý Alt-Enter na celou obrazovku, případně změňte výše uvedeným postupem odpovídající vlastnost v zástupci (záložka Možnosti - Možnosti zobrazení - Celá obrazovka).