Oceňování nemovitostí
poradna k řešení nejčastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
4.listopadu 2013 - PŘESUN PROGRAMU ONEM NA JINÝ POČÍTAČ

Níže uvedený návod popisuje možný přesun programu ONEM (dále jen "program") na jiný počítač, včetně zachování platné licence, všech uživatelských dat a nastavení. Slouží pro oprávněné uživatele programu v situacích, jako je např. přesun či reinstalace programu na nově zakoupený počítač.

Autorská práva k programu jsou chráněna zákonem. Upozorňujeme, že použití níže uvedeného postupu v rozporu s licenčními podmínkami, které byly při původní instalaci programu odsouhlaseny, může vést k postihu za neoprávněné užívání autorského díla.

Poskytnuté právo k užívání programu ONEM (tj. zakoupená licence) opravňuje uživatele k užívání programu pouze jednou fyzickou osobou. V případě potřeby užívání programu dalšími osobami je nutné zakoupit další licence za sníženou cenu, viz ceník.

Postup při přesunu programu ONEM na jiný počítač:
  1. Zkopírujte celý adresář (složku), kde je program nainstalován, standardně C:\PCSYSTEM. Lze např. celý PCSYSTEM nakopírovat na flashdisk, nebo vypálit na CD, a na druhém PC ho z flashdisku/CD nakopírovat na pevný disk. Je doporučeno zachovat původní cestu (zejména písmeno disku).

    Technická poznámka: Při kopírování pomocí CD je nutno použít program, který odstraní na všech kopírovaných souborech atribut "Jen pro čtení", který je automaticky u souborů na CD nastaven (pomůže v tom např. Total Commander, apod.) Alternativně lze po zkopírování pomocí průzkumníka Windows zobrazit vlastnosti složky PCSYSTEM (pravým tlačítkem myši a volba Vlastnosti) a v dolní části okna s vlastnostmi zrušit zaškrtnutí u atributu "Jen pro čtení".

  2. Na novém PC, kam ONEM přesouváte, přeinstalujte nakopírovaný program ONEM kompletní verzí staženou ze stránky www.onem.cz/onem.htm To je důležité zejména kvůli vytvoření správně nakonfigurovaného zástupce (ikony) na ploše Windows. Zvolte variantu instalace dle Vaší edice Windows, tedy 32 bit nebo 64 bit.
  3. Nainstalujte podporu pro Word dle návodu na adrese www.onem.cz/onword.htm Na Windows Vista a Windows 7 a 8 není poté nutné spouštět v programu ONEM funkci OPTIMALIZACE PRO WORD. Stačí pouze v programu ONEM jít do menu OSTATNÍ / KONFIGURACE / PARAMETRY SPRÁVCE a doplnit písmeno W na konec položky „Adresář pro formuláře“ tak, aby obsahovala hodnotu: C:\PCSYSTEM\ONFORMW
V případě potřeby kontaktujte naši hot-line 603 47 80 76.