Úvodní stránka PC.System Olomouc
hot-line  603 478 076
e-mail  info@onem.cz
TOPlist
Aktualizace
  Úvodní stránka    Oceňování nemovitostí    Ke stažení    Ceník    Objednávka    Poradna    Kontakty  
Na tomto místě naleznete aktuální informace k programu OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Především se jedná o možnost stažení aktuální verze programu a informace o změnách provedených v programu.

Varování: Nikdy neopomeňte před vlastní instalací programu provést v menu OSTATNÍ zazálohování stávajících dat funkcí ZÁLOHOVÁNÍ DAT a případně následně také archivaci dat ARCHIVACE DAT. Nerespektováním tohoto doporučení se vystavujete riziku případného narušení či ztráty dat!

ONEM, verze 26, aktualizace, vyhláška 434/2023 Sb. pro rok 2024
ONEM 26.00 (26.1.2024) - aktualizace z verze 22
Info: Aktualizace obsahuje novelu oceňovací vyhlášky a změny dalších předpisů s účinností od 1.1.2024.

Instalační pokyny: Instalace obsahuje jen rozdílová data, proto vyžaduje nainstalovanou předchozí verzi programu. Číslo požadované verze je uvedeno v odkazu. Klikněte na odkaz, zadejte „Uložit“ a po stažení soubor spusťte, nebo rovnou volte „Spustit“. Během instalace se řiďte pokyny na obrazovce, většinou stačí pouze potvrdit instalaci tlačítkem „Instalovat“ a dotaz na přepsání existujících souborů potvrdit tlačítkem „Ano všem“.

Důležitá poznámka: Program pro spuštění vyžaduje registrační klíč (licenci) k verzi 26. Klíč Vám bude na základě předchozí objednávky zaslán e-mailem. Neinstalujte program dříve, než budete mít klíč k dispozici. Program bez klíče zobrazí hlášení: „Byla zjištěna neplatná či prošlá licence.“ Pokud se to stane, vyčkejte na dodání registračního klíče, po jeho instalaci se program zpřístupní, nebo nás případně kontaktujte pro pomoc.
ONEM, verze 25, komplet, vyhlášky 178/1994 Sb. až 337/2022 Sb.
ONEM 25.00 - komplet - instalátor pro Win 2000/XP/Vista/7/8/10 - 32bit - 64bit *)
Info: Odkazy slouží ke stažení kompletní verze programu a jsou rozděleny podle operačních systémů, pro které je optimalizován instalační soubor (kvůli rozdílům při vytváření ikon na ploše, nastavení zobrazení, češtiny a podobně). Tato verze programu, na rozdíl od aktualizace, nevyžaduje nainstalovanou předchozí verzi a tak ji lze instalovat i na čistý počítač, nebo lze pomocí ní opravit narušenou či neúplnou stávající instalaci programu. Budete-li program instalovat na čistý počítač, nezapomeňte po instalaci nahrát i registrační klíč (licenci).

Instalační pokyny: Klikněte na odkaz, který odpovídá Vašemu operačnímu systému, zadejte „Uložit“ a po stažení soubor spusťte, nebo rovnou zvolte „Spustit“. Během instalace se řiďte pokyny na obrazovce, většinou stačí pouze potvrzovat kroky instalace tlačítky „Další“ nebo „Instalovat“.

*) Poznámka: Instalační soubor (32bit, 64bit) vyberte dle verze Vašeho operačního systému. Variantu instalace pro 64 bitové operační systémy lze použít pro zobrazení programu v režimu celá obrazovka i na 32 bitových systémech Windows Vista/7/8/10, které toto jinak standardně nepodporují.

 

Odkaz na server Woko, který hlídá za Vás.
© rasovsky@email.cz