Úvodní stránka PC.System Olomouc
hot-line  603 478 076
e-mail  info@onem.cz
TOPlist
Aktualizace
  Úvodní stránka    Oceňování nemovitostí    Ke stažení    Ceník    Objednávka    Poradna    Kontakty  
Na tomto místě naleznete aktuální informace k programu OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Především se jedná o možnost stažení aktuální verze programu a informace o změnách provedených v programu.

Varování: Nikdy neopomeňte před vlastní instalací programu provést v menu OSTATNÍ zazálohování stávajících dat funkcí ZÁLOHOVÁNÍ DAT a případně následně také archivaci dat ARCHIVACE DAT. Nerespektováním tohoto doporučení se vystavujete riziku případného narušení či ztráty dat!

ONEM, verze 22, aktualizace, vyhláška 188/2019 Sb. pro rok 2019/20
ONEM 22.02 (15.1.2020) - aktualizace z verze 21
ONEM 22.02 - aktualizace z verze 21 - pro Win 3.1/95/98/ME
Info: Aktualizace obsahuje zapracovanou novelu oceňovací vyhlášky s účinností od 1.8.2019 a změny dalších předpisů s účinností od 1.1.2020.

Instalační pokyny: Instalace obsahuje jen rozdílová data, proto vyžaduje nainstalovanou předchozí verzi programu. Číslo požadované verze je uvedeno v odkazu. Klikněte na odkaz, zadejte „Uložit“ a po stažení soubor spusťte, nebo rovnou volte „Spustit“. Během instalace se řiďte pokyny na obrazovce, většinou stačí pouze potvrdit instalaci tlačítkem „Instalovat“ a dotaz na přepsání existujících souborů potvrdit tlačítkem „Ano všem“.

Důležitá poznámka: Program pro spuštění vyžaduje registrační klíč (licenci) k verzi 22. Klíč Vám bude na základě předchozí objednávky zaslán e-mailem. Neinstalujte program dříve, než budete mít klíč k dispozici. Program bez klíče zobrazí hlášení: „Byla zjištěna neplatná či prošlá licence.“ Pokud se to stane, vyčkejte na dodání registračního klíče, po jeho instalaci se program zpřístupní, nebo nás případně kontaktujte pro pomoc.
ONEM, verze 22, komplet, vyhlášky 178/1994 Sb. až 188/2019 Sb.
ONEM 22.00 - komplet - instalátor pro Win 2000/XP/Vista/7/8/10 - 32bit - 64bit *)
ONEM 22.00 - komplet - instalátor pro Win 3.1/95/98/ME - 16/32bit
Info: Odkazy slouží ke stažení kompletní verze programu a jsou rozděleny podle operačních systémů, pro které je optimalizován instalační soubor (kvůli rozdílům při vytváření ikon na ploše, nastavení zobrazení, češtiny a podobně). Tato verze programu, na rozdíl od aktualizace, nevyžaduje nainstalovanou předchozí verzi a tak ji lze instalovat i na čistý počítač, nebo lze pomocí ní opravit narušenou či neúplnou stávající instalaci programu. Budete-li program instalovat na čistý počítač, nezapomeňte po instalaci nahrát i registrační klíč (licenci).

Instalační pokyny: Klikněte na odkaz, který odpovídá Vašemu operačnímu systému, zadejte „Uložit“ a po stažení soubor spusťte, nebo rovnou zvolte „Spustit“. Během instalace se řiďte pokyny na obrazovce, většinou stačí pouze potvrzovat kroky instalace tlačítky „Další“ nebo „Instalovat“.

*) Poznámka: Instalační soubor (32bit, 64bit) vyberte dle verze Vašeho operačního systému. Variantu instalace pro 64 bitové operační systémy lze použít pro zobrazení programu v režimu celá obrazovka i na 32 bitových systémech Windows Vista/7/8/10, které toto jinak standardně nepodporují.

Starší verze: Pouze pro případ potřeby přeinstalace dle pokynů z naší hot-line. Pokud jste již instalovali novější verzi, nedoporučujeme instalovat verzi předchozí, může dojít k narušení dat.

ONEM, verze 21, aktualizace, vyhláška 457/2017 Sb. pro rok 2018/19
ONEM 21.03 (6.1.2019) - aktualizace z verze 18
ONEM 21.03 - aktualizace z verze 18 - pro Win 3.1/95/98/ME
Info: Aktualizace obsahuje zapracovanou novelu oceňovací vyhlášky s účinností od 1.1.2018 a také související předpisy s účinností od 1.1.2019. Program pro spuštění vyžaduje registrační klíč (licenci) k verzi 21.
ONEM, verze 21, komplet, vyhlášky 178/1994 Sb. až 457/2017 Sb.
ONEM 21.00 - komplet - instalátor pro Win 2000/XP/Vista/7/8/10 - 32bit - 64bit *)
ONEM 21.00 - komplet - instalátor pro Win 3.1/95/98/ME - 16/32bit
Info: Odkazy slouží ke stažení kompletní verze programu a jsou rozděleny podle operačních systémů, pro které je optimalizován instalační soubor (kvůli rozdílům při vytváření ikon na ploše, nastavení zobrazení, češtiny a podobně). Tato verze programu, na rozdíl od aktualizace, nevyžaduje nainstalovanou předchozí verzi a tak ji lze instalovat i na čistý počítač, nebo lze pomocí ní opravit narušenou či neúplnou stávající instalaci programu. Budete-li program instalovat na čistý počítač, nezapomeňte po instalaci nahrát i registrační klíč (licenci).

Instalační pokyny: Klikněte na odkaz, který odpovídá Vašemu operačnímu systému, zadejte „Uložit“ a po stažení soubor spusťte, nebo rovnou zvolte „Spustit“. Během instalace se řiďte pokyny na obrazovce, většinou stačí pouze potvrzovat kroky instalace tlačítky „Další“ nebo „Instalovat“.

*) Poznámka: Instalační soubor (32bit, 64bit) vyberte dle verze Vašeho operačního systému. Variantu instalace pro 64 bitové operační systémy lze použít pro zobrazení programu v režimu celá obrazovka i na 32 bitových systémech Windows Vista/7/8/10, které toto jinak standardně nepodporují.

 

Odkaz na server Woko, který hlídá za Vás.
© rasovsky@email.cz